2014 Yılı Faizsiz Konut Kredisi Miktarı Açıklandı

faizsiz-konut-kredisi

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Terör Malülleri ile Dul ve Yetimlerine açılan Faizsiz Konut Kredisi 2014 yılı için belirlendi. 21 Eylül 1991 tarihli yönetmeliğe göre belirlenen bu faizsiz konut kredisi miktarı 2014 yılı için 79.000 TL.

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Terör Malülleri ile Dul ve Yetimlerine açılan Faizsiz Konut Kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa bir madde eklenerek,  şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu‘ndan 5.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. 1991 yılında Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malülleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

Yönetmeliğe göre 2014 yılı için bu miktar 79.000 TL olarak belirlenmiştir. Faizsiz krediden yararlanmak isteyenler için belirtilen başvuru koşulları ve konut özellikleri aşağıdaki gibidir.

1.
Kredi Başvurusu

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Terör Malülleri ile Dul ve Yetimlerine açılan Faizsiz Konut Kredi’sinden yararlanabilmek için, T.C. Emekli Sandığından alınacak haksahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankasına başvurulması gerekmektedir.

2.
Kredi İçin Başvurulan Konutun Özellikleri

Krediden yararlanılarak alınabilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yönetmelikte sadece “Tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterlidir.” ibaresi yer almaktadır. Bu krediyle birlikte istenilen yerde ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

3.
Kredi Miktarı

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık Fiyat artış Oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2014 yılı için 79.000 liradır.

4.
Kredinin Geri Ödemesi ve Vadesi

Kredinin geri ödemesi, haksahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının ¼ ‘ü tutarındaki miktarın T.C. Emekli Sandığı’nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %2 si oranında masraf karşılığı alınır.

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 Adet Yorum