5 Maddede Yeni Bankacılık Düzenlemeleri

yeni-duzenleme

Türkiye Bankalar Birliği’inden (TBB) yapılan yeni tebliğ değişikliklerine göre, müşterilerin en çok sorun yaşadığı banka hizmetleri olan faiz, ücret tutarları, tahsil yönetimi, geçerlilik süresi gibi başlıklara getirilecek düzenlemeler 1 Eylül itibariye hayata geçti.

Düzenlemeler ile birlikte müşteriler ile bankalar arasında yeni bir dönem başlayacak. Müşteri talepleri düşünülerek hazırlanan bu tebliğ, banka müşteri bilgilendirmesi, süreçteki maddi değişikliklerden müşterinin haberdar edilmesi ve onayının alınması, bu değişikliklerin en az 30 gün önce bildirilmesi ve müşteriye 15 gün içinde vazgeçme hakkı tanınması gibi konularda düzenlemeler içeriyor.

Aşağıda, getirilen tüm değişiklikleri ve ayrıntıları detaylarıyla beraber sizin için derledik.

1-Sözleşme Formları Düzenlecek

Müşteriden tahsil edilecek olan sözleşmeye konu faiz ve ücret tutarları için ayrı ayrı formlar hazırlanacak. Formlarda faiz ve ücretin tahsil yöntemi, geçerli olduğu süre, geçerlilik süresi sonunda yapılabilecek değişikliğin tutarı, oranı ya da değişikliğin hangi esasa göre yapılacağı bilgileri yer alacak. Bu formlar tüm bankalar için ortak olacak ve bir kopyası müşterilere verilecek. Müşteri bu uygulamayla bütün masraf türlerini ve tutarlarını biliyor olacak. Bankayla arasında yaşanacak olası bir sorunda elindeki bu sözleşmeyle hakkını savunabilecek.

2- Müşteri Talebinin Alınması Zorunlu Olacak

1 Eylül’den itibaren bireysel bankacılık işlemleri sözleşmesi imzaladıktan sonra, sözleşmeye konu olan bankacılık ürününün ya da hizmetin kullanılmaya başlanmasından önce, müşteri talebinin alınması zorunlu hale getirildi.

3- Fiyat Arttırımı ve Müşterinin Vazgeçme Hakkı

Müşterinin vazgeçme hakkı konusunda süreç ile ilgili değişikliğe gidildi. Faiz ve ücretlerdeki değişikliklerin müşteriye en az 30 gün önce etkin bir yolla bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu bildirim üzerine müşteriye de, yeni dönem başladıktan itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünü veya hizmeti kullanmaktan vazgeçme hakkı verildi. Bu hakkın kullanılması halinde müşteriden yeni döneme ilişkin olarak hiçbir şekil ve surette ilave faiz veya ücret talep edilemeyecek. Bununla beraber müşteri, vazgeçme hakkını kullandığı takdirde, banka bu hizmeti vermeyi durdurabilecek. Bir takvim yılı içinde, ücret, masraf ve komisyonlarda yüzde 20’nin üzerinde artış öngören değişiklikler için de ayrıca talep alınması zorunlu hale getirildi. Artış oranının yüzde 20’nin altında olması durumunda müşterilere bilgi verilecek. Havale, elektronik fon transfer sistemi gibi anlık işlemlerde ise işlem anından önce bilgilendirme yapılacak.

[quote style=”boxed”]İlgili Yazı: Konut Kredisi Alırken Bankaya Ödenen Ek Masraflar[/quote]

 4- Müşteri Şikayetlerinde Yargı Aşamasına Gerek Olmayacak

Düzenlemeyle birlikte müşteri şikayetlerinde hızlı geri dönüşler yapabilmek için; “Banka – bireysel müşteri ilişkisinde, bir bankanın sözleşmeye aykırı bir uygulamaya yer verdiği iddiasıyla yapılan şikayetlerde, yargı aşamasına gerek olmadan da bankanın sözleşmeye aykırı davrandığı Türkiye Bankalar Birliği nezdinde tespit edildiği durumlarda bankaya Birlik Yönetim Kurulu tarafından para cezası uygulanacak.” maddesi getirildi. Kolaylık sağlayan bu düzenlemede BDDK ve TBB üyesi bankalardan seçilen heyetlerin 2 bin liraya kadar müşteri lehine verdikleri kararlara bankalar için uyma zorunluluğu getirildi. Söz konusu tutar her yıl başında tüketici enflasyonu oranında arttırılacak. Eğer banka sözleşme tebliğine aykırı davranırsa müşteri heyete başvurabilecek. Bu başvurularda müşteri lehine sonuçlandırılması esas alınacak. Aleyhte çıkacak kararlarda müşteri yargı yolunu kullanabilecek.

Başvurunun Hakem Heyetine iletilme süresi, şikayete konu olan işlem veya eylem gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Banka yanıt tarihinden itibaren, müşterinin Hakem Heyetine başvuruda bulunma süresi, 30 günden 60 güne uzatıldı.

5- Müşteri Bilgilendirilmesi

TBB’nin yaptığı tebliğ düzenleme değişiklikleriyle müşterinin etkin bir şekilde bilgilendirilmesi konusu önem kazandı. Yapılan açıklama, “Bankalar, İnternet sitelerinde Müşteri Hakem Heyetinin internet sayfasına bağlantı vererek müşterilerini bilgilendirecek ve şubeleriyle genel müdürlüklerinde broşür ve şikayet formu bulunduracak. Bankalar, bireysel şikayetlere verdikleri yanıtlarda, Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabileceği konusunda müşterilere bilgi verecek” ifadeleri kullanıldı.

TBB düzenlemesinde, “Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu”, “Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ” hükümlerine uymayan bankalar hakkında, Birlik Yönetim Kurulu tarafından Kanun’un 81’inci maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği söylendi.

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir