Afet Riski Altındaki İşyerlerine ve Konutlara Kredi

Afet riski altındaki alanların dönüşümü kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev ve işyerleri yıkılan yoksullara faizsiz kredi verecek. Oturduğu evden çıkmak zorunda kalan kiracıya da konut veya işyeri edinme kredisi açılacak. Bu kredilerin faizi TÜFE oranında olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afet riski altındaki ev ve iş yerlerini yıkan yoksullara faizsiz afet kredisi verecek. Afet Yasası kapsamında oturduğu evden çıkmak zorunda kalan kiracıya da işyeri veya konut edinme kredisi açacak. Bu kredilerin faizi TÜFE oranında olacak.

Bakanlık kredi verecek

Bakanlık, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu çerçevesinde, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı, Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği hazırladı. Dün yayınlanan yönetmelikle, dönüşüm projeleri için oluşturulan özel hesabın gelir ve gider kalemleri ile harcama usulleri belirlendi. Buna göre Bakanlık, anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların sahipleri ile bu yapılarda en az 1 yıldır ikamet ettiği veya işyeri bulunduğu tespit edilenlere; konut ve işyerini kendi imkanları ile yapmak veya edinmek için özel hesaptan kredi verebilecek.

TÜFE oranı kadar faiz

Brüt inşaatı 100 metrekareye kadar olan konutlar için açılan kredilere 6 aylık TÜFE oranında faiz işletilecek. Vadesi 10 yıl olacak. Brüt inşaat alanı 101 ile 150 metrekare arasında olan konutlara veya brüt inşaat alanı 50 metrekare olan işyerlerine açılan krediye ise 6 aylık TÜFE oranının yüzde 10 fazlası oranında faiz işletilecek. Kredi vadesi konutlar için 7 yıl, işyerleri içinse 4 yıl olacak. Brüt inşaat alanı 150 metrekareden büyük olan konutlara veya brüt inşaat alanı 50 metrekareden büyük olan işyerlerine açılan kredilerde ise faiz oranı 6 aylık TÜFE’ye yüzde 20 fazlası eklenerek bulunacak. Kredi vadesi konutlar için 5 yıl, işyerleri içinse 3 yıl olacak.

Yoksula faizsiz kredi

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası Çerçevesinde yine Özel Hesaptan yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilen kişilere de faizsiz borç verilebilecek. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde yoksullara konut yapımı için faizsiz kredi açılabilecek. Özel Hesaptan açılacak kredilerin vadesi konut inşaatı için en az 20 ve en çok 30 yıl vadeli olacak. Dükkan ve fırın gibi yerler için yapılacak kredi yardımlarında ise yıllık faiz oranı yüzde 4 olurken; vadesi en az 5 en çok 15 yıl olacak.

Ödeme 2 yıl sonra

Bakanlık, kredi miktarı ile kredinin öncelikle kimlere verileceğini yıllık olarak ilan edecek. Özel Hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerlerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuracaklar. Konutunu veya işyerini kendi imkânları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde 25’i peşin verilecek. Geri kalan bölümler de inşaatın ilerlemesine göre 3 eşit taksitte hak sahibinin hesabına yatırılacak. Kredi geri ödemesi inşaatın bittiği tarihten itibaren başlayacak. İnşaat bitse de bitmese de geri ödeme 2 yıl sonunda mutlaka başlayacak. Vadesinden önce kapatılan borçlar için indirim de yapılacak.

Yıkım için de kredi

Özel hesaptan riski yapıların tespiti amacıyla da kredi kullandırılabilecek. Riskli olduğu tespit edilen bu yapıların yıkımına da kredi açılabilecek. Bu krediler için geri ödeme süresi ise 2 yıl olacak.

Sigorta şart

Kredi açılan konut ve işyerleri, kredi geri ödeme süresi boyunca zorunlu deprem sigortası ve konut sigortası ile tüm riskleri içeren inşaat sigortası yaptırmaları gerekecek. Yine kredi kullanan kişinin ‘hayat sigortası’ da yaptırması zorunlu olacak.

Kredi çekene faiz desteği

· Çürük binasını kendi isteği ile tahliye eden ev sahiplerine veya burada kiracı konumunda olanlar ile buralarda iş yeri bulunanlara Özel Hesaptan ‘kira yardımı’ yapılabilecek.

· Ayrıca yapılacak tespit sonrasında binasını güçlendirmeleri gereken kişilere de Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek koşullar çerçevesinde ‘güçlendirme kredisi’ verilecek.

· Yine hak sahiplerinin, dönüşüm yasası çerçevesinde banka kredisi kullanmaları durumunda da aradaki ‘faiz farkını’ karşılayacak şekilde destek verilebilecek.

Hürriyet

 

 

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir