İpotek, yeni doğacak olan borç işlemine veya mevcut olan borç üzerine güvence sağlama amacıyla borç ilişkisiyle tapuda oluşturulmuş bir sicil kaydıdır. Eğer borç vadesinde ödenmezse, icra işlemlerinin başlaması