Beşinci Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

insaat-zirvesi

İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından ilk kez 2009 yılında gerçekleştirilen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin beşincisi 5 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da düzenleniyor. Zirve’nin ana teması Güvenli Yapı ve Kentsel Dönüşüm. İMSAD tarafından hazırlanan “Güvenli Yapılar Yol Haritası l” raporunun sunulacağı toplantıya sektöre yön veren kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, sektör dernekleri, mimar, müteahhit, taahhüt firmaları, finans kurumları ve akademisyenler katılacak.

Türkiye’nin önde gelen 75 inşaat malzemesi sanayi firması ve 29 sektörel derneğin çatı kurumu olan Türkiye İMSAD’ın beş yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarla sektörün özel ve kamusal aktörlerinin bir araya getirilerek, inşaatta kalite anlayışının değerlendirilmesi, sanayinin vizyonunun belirlenmesi ve geleceğin uygulamalarının sektör paydaşlarının katılımıyla oluşturulması amaçlanıyor. Geçen sene İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik başlığı altında Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri ile EUBuild Enerji Verimliliği Raporlarının kamuoyla ilk kez zirve sırasında paylaşılması bu sene düzenlenecek zirveyi de daha beklenir, merak edilir hale getiriyor.

Bu Sene Hangi Konular Vurgulanacak?

Zirve’de sunulacak raporda dikkat çekilecek, vurgulanacak başlıklardan bazıları şöyle:

  • Sektörde standartlarda ve denetimlerde önemli düzeyde karmaşa bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kamu, özel tüm yapım işlerinin, sigorta sistemini kapsayan bir zincirde denetim sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
  • Yapı Denetimi Hakkında Kanun henüz yürürlükte olmadığı için gerekli yönetmeliklerin farklı kuruluş ve birimlerce hazırlanması birbirleriyle ve standartlarla aralarında çelişki veya boşluklar doğurmaktadır.
  • Ülkemizde standart geliştirme çalışmaları yetersiz düzeydedir. Binaların tasarım ve yapımını ilgilendiren tüm münferit yönetmelikleri bünyesinde toplayan bir Ulusal Bina Yönetmeliği’ne ihtiyaç duyulmaktadır. Güvenli yapı olarak adlandırılan ve bir yapının tasarımından inşaatın hizmete girmesine kadar tüm süreçlerin, yeterlilik ve uygulama denetimlerinin yapılma biçimlerini ve kurumların işleyişini içeren bir müteselsil denetim ve belgelendirme sisteminin kurulması gerekmektedir.
Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir