En Büyük Tüketim Harcaması Konut ve Kira

tuik

Konutkredisi.com.tr’nin her ay aldığı on binin üzerinde yeni kredi talebi ve TUİK hane halkı bütçe araştırması verilerini kullanarak yaptığı analize göre, tüketim amaçlı harcamalar içinde en yüksek payı %25,8 ile konut ve kira harcamaları alıyor. Tüketicilerin %40’ının ise kredi taksiti ödeyerek ev almak ve kira ödemeye son vermek için yeterli geliri yok.

Rapordaki verilere göre, konut ve kira harcamaları geçen yılki seviyelerini koruyarak hane halkı giderlerindeki en büyük kalem olmaya devam etti. En büyük gider kalemi olan konut ve kirayı, %19,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %17,2 ile ulaştırma takip etti. En büyük gider artışı ise %20 ile kültür ve eğlencede gerçekleşti. Hane başına aylık ortalama tüketim bir yılda yaklaşık 250 TL artarak 2.366 TL oldu.

Düşük gelirlinin konut, kira harcaması daha yüksek

En düşük %20’lik gelir grubunu oluşturan hanehalkı segmentinin konut ve kira harcamalarına ayırdıkları pay toplam harcamaları içerisinde %33,4 iken, en yüksek %20’lik gelir grubunda bu oran %21,7’e iniyor. Bu da gelir seviyesindeki artışla birlikte hane halkının daha farklı harcamalara yöneldiğini gösteriyor.

Tüketicilerin %40’ı sadece 75 bin TL’den düşük fiyatlı ev alabiliyor

Türkiye’nin hane gelir dağılımına bakıldığında %40’ının toplam hane gelirinin aylık 1.500 TL’nin altında olduğu görülüyor. Bu gelir grubundaki kişilerin önemli bir kısmı ev sahibi değil.  Bugünkü kredi koşullarına göre geliri 1.500 TL olan bir hane, piyasada yaygın olarak sunulan en yüksek vade olan 10 yıl için ayda 750 TL taksit ödeyip ancak 75.000 TL değerinde bir ev sahibi olabiliyor. Bunun öncesinde de 20 bin TL peşinat biriktirmiş olması gerekiyor. Türkiye genelinde artan konut fiyatları da göz önünde bulundurulduğunda geliri 1.500 TL’nin altında olan hane halkının ev sahibi olması bu şartlar altında zor görünüyor.

Talep var, tahsis yok

Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanan Konut Kredisi Piyasasına Bakış 2013 2. Çeyrek raporuna göre kredi talebinin %20’si geliri aylık 1.500 TL’nin altında olan hane halkından geliyor.  Bu kişiler için ancak düşük faiz ortamında ve 10 yıl üzeri vadeler ile kredi tahsisi oluşabiliyor. Bankalar son dönemde buradaki talebi görüp uzun vadeli kredi ürünleri sunarak talebi değerlendirmeye çalışıyorlar. Konutkredisi.com.tr’de yer alan 10 yıl ve üzeri kredi imkânı sunan 5 bankanın teklifleri ile 55 bin TL’lik kredinin taksiti vade 5 yıl uzatılarak 150 TL düşürülebiliyor.

Düşük faiz ve uzun vadeler ile kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün

Konutkredisi.com.tr kurucu ortaklarından Onur Tekinturhan, aylık 0,60-0,70 seviyesindeki faiz oranları ve uzun vadelerin düşük gelirli hane halkının kredi ile konut satın alabilmesinde çok önemli bir faktör olduğunu belirtti. Hane halkının büyük bir kısmının en önemli giderinin hala kira olduğunu söyleyen Tekinturhan, 10 yıl üzeri vadeli kredi ürünlerinin bankalarca yaygın olarak sunulması ile Türkiye genelinde çok daha büyük bir kesimin kira ödemek yerine kendi evinin sahibi olabileceğini dile getirdi.

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir