Eş Rızası Olmadan Konut Satılamayacak

es-rizasi-olmadan-konut-satilamayacak

Eşler, birbirlerinin rızası olmadan aileye ait konutlarda satım ya da ipotek işlemi yaptıramayacak. 2002’de Yeni Medeni Kanun ile getirilen aile konutu şerhi düzenlemesi, mahkeme süreçlerinin uzaması ile birlikte kesintiler yaşamıştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü davayı bir üst kurula götürdü ve haklı bulundu. Düzenleme artık yasalaştı.

Düzenleme İstanbul,İzmir ve Ankara’da yoğun ilgi görürken Doğu bölgelerimizdeki illerde ise uygulamaya yönelim azdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan verilere göre düzenleme kapsamında geçen yıl 1253 konuta aile şerhi konulurken, bu yıl 16 Ağustos itibariyle bu sayı 3 kat arttı ve 3700’e ulaştı. Koyulan şerhlerde, bağımsız bölüm olarak ifade edilen daire ve dükkanlar ilk sırada yer aldı.

Şehir Aile Şerhi Koyulan Gayrimenkul Sayısı
İstanbul 953
Ankara 432
İzmir 303
Adana 109

Aile Konutu Şerhi nedir, neleri kapsıyor ve nasıl aktif edilir?

Aile konutu şerhi gerek eşler gerekse üçüncü şahıslar yönünden açıklayıcı özellikte tapuya verilen bir şerhtir. Eşler arasında anlaşmazlık çıktığında yada boşanma sürecine girildiğinde yada keyfi olarak tapu sahibi eş tarafından evin satılarak elden çıkarılmasını engelleyen bir tedbirdir. Bu şerh dahilinde aşağıdaki maddeler yasalaşmış durumda:

  • Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemez.
  • Aile konutunun tapu maliki bile olsa, bu konutu satamaz veya üzerindeki hakları sınırlayamaz.
  • Aile konutu olarak kabul edilen gayrı menkulün maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair kayıt (şerh) koydurabilir.

Öte yandan aile konutu olarak secilmiş ev için eşlerden biri tapuya başvurarak aile konutu şerhini koydurabilir. Bunun için bazı belgelerin tam olması gerekiyor. Bunlar:

  • Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge
  • Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı
Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

One Comment