İnşa Sürecindeki Ev için Alınacak İzin ve Belgeler

kentsel-donusum-bayraktar

Konut kredisi kullanmadan önce hazırlamanız gereken bazı belgelerin olduğunu önceki yazılarımızda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Alacağınzı konutun hangi izin ve belgelere sahip olması gerektiğini de ksıa bir şekilde değinmiş ve bankaya tüm gerekli evraklarınız tam gitmenizi hedeflemiştik. Bu yazımızda ise bir konut için inşa sürecinde alınması gerekilen izinleri sizlere anlatacağız. Satın alacağınız konutun hangi belgelere sahip olmasının zorunluğu olduğunu bilmek sizin daha bilinçli hareket etmenizi sağlayacaktır. 7 maddede açıklayacağımızı izin ve belgeler şu şekilde:     

İmar Durum Belgesi

Konutun bulunduğu beledeyiden alınacak ve parsellerin durumunu gösteren belgedir. İnşaatın belirtilen arsaya yapılıp yapılamayacağını, binanın arsadaki oturum, inşa edilebilir toplam m2’sini, arsanın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını arsanıza tevhit* veya ifraz** gerekip gerekmediği gibi bir çok bilgi içeren bu belge inşa sürecinin temelini oluşturmaktadır.

– Tevhit: Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

– İfraz: Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.    

Proje Onayı

İnşa edilecek konutun belediyeden projesinin onaylanması gerekmektedir. Proje onayı konutun inşa edilebilir yeterliliğe sahip olduğunu göstermektedir.

İnşaat (Yapı) Ruhsatı

Eğer projelendirilen konut için belediye onay vermişse inşaatın başlaması için tek bir izin alınması gerekmektedir. Bu da Yapı Ruhsatı’dır. Yapı Ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilen izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için (27. madde de belirtilen istisna hariç ) yapı ruhsatı alınması zorunludur. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamaz.      

Temel Üstü Ruhsatı

İnşaat için tüm belgeler hazırlandığında süreç başlamış olacaktır. Konutun projeye uygun bir şekilde inşa edilmesi burada dikkat edilmesi gereken noktadır. Temel Üstü Ruhsatı da bu yüzden belediyeler tarafından alınması zorunlu belgeler arasındadır. Binanın doğru kurulduğunu gösteren belgedir. İnşaata devam etmek için su basmanı ( inşaat Zemin kat döşeme seviyesi) aşamasında belediyeden alınmalıdır.  

Kat İrtifakı Tesisi

Kat irtifakı konut kredisi kullanacak olan ziyaretçilerimizin en çok dikkat etmesi gereken belgelerdendir. Bağımsız bölümlerin arsa paylarının belirlenmesi ve tapuda ayrı ayrı işlem görebilmesinin sağlanması için inşaata verilecek belgedir. Bu belgeyle binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vb. bir çok detaya açıklık getirilirken arsa payı devredildiğinde kendiliğinden devredilmiş olur. Yani kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa payı devredildiğinde ona bağlı kat irtifakı da kendiliğinden devredilmiş olur. Kat irtifakı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, “Kat Mülkiyeti” yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Yapı Kullanım İzni (İskan İzni)

Belediye tarafından, binanın onaylı projeye uygunluğu denetlendikten sonra verilen belgedir. Bir başka deyişle İskan Ruhsatı, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve Belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenlenen belgeye verilen isimdir. İskan Ruhsatını almak için inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyeye başvurması gerekmektedir.

Tapu harç tutarınızın ne kadar olduğunu merak ediyorsanız, “Tapu Harcı Hesaplama” aracımızı kullanabilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Tesisi

Belediye tarafından verilen yapı kullanım iznine istinaden, Tapu Sicil Müdürlüğünce tesis edilen belgedir. Konut alacak okuyucularımızın alacakları evin kat mülkiyeti olmasına mutlaka dikkat etmeleri gerekmektedir. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı oldukça karıştırılan iki terimdir.

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir