İpotek Kaldırma İşlemleri

İpotek, yeni doğacak olan borç işlemine veya mevcut olan borç üzerine güvence sağlama amacıyla borç ilişkisiyle tapuda oluşturulmuş bir sicil kaydıdır. Eğer borç vadesinde ödenmezse, icra işlemlerinin başlaması üzerine ipotek edilen kıymetin paraya çevrilerek borcun tamamı veya bir kısmı ödenmiş olur. Bankalardan kredi çekileceği zaman bankalar ipotek şartı isteyebiliyor. Bu durum genellikle gayrimenkul alımı için kullanılan konut kredisinde yapılmaktadır.

İpotek edilen varlığın ipotekten kaldırılması için tüm borcun ödenmesi gerekmektedir. İpotek kaldırma işlemlerini sırayla inceleyelim.

1.İpotek işlemine konu olan borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Borcun ödenmemesi halinde taşınmaz üzerindeki ipotek kaldırılamaz.

2.İpotek kaldırma işlemi için bankaya başvuru yapılır. Banka borcun ödenmesine ait inceleme yapar.

3.Olumlu dönüş yapıldıktan sonra banka tarafından ipotek fek yazısı verilir. İpotek fek yazısı, gayrimenkule dair tüm borcun ödendiğini gösteren bir belgedir. Bu işlemler için 2013 yılından itibaren herhangi bir ücret alınmamaktadır. Eğer banka ücret tahsil etmek isterse itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

4.İpotek Fek yazısı için ücret almak isteyen bazı bankalar, konut kredisi sözleşmesine bu ücretin alınacağına dair madde ekleyebilir. Sözleşmenizi kontrol etmeden imzaladıysanız istenen ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer sözleşmede böyle bir madde bulunmuyorsa ödeme yapmamalısınız.

5.İpotek Fek yazısı, borçlu kişiye borcunu ödemesi halinde doğrudan kişiye verildiği gibi tapu müdürlüğüne de iletilebilir.

6.İpotek Fek yazısını almış olan kişi, bu belgeyi bir yıl içerisinde tapu müdürlüğüne götürmelidir.

7.Tapu Sicil Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ipoteği resmi olarak kaldırmış olur.

İpotek Fek Yazısı için Gerekli Belgeler

-İpotek edilen varlığa ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten bir belge veya malikinin sözlü beyanı

-Alacaklının, borçlunun veya yetkili temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, pasaportları veya avukat kimliği ile gerçek kişiler için T.C kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi numaraları

-Alacaklının 2 adet, borçlunun 1 adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı

-Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse temsile ilişkin belge

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir