Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiralayan ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmeleri büyük önem taşır. Çünkü, yapılan sözleşme her iki tarafı da koruma altına alan bir belge niteliğindedir. Taraflar arasında kiralama sürecinin başlangıcından itibaren yapılan bu sözleşme ile ilerleyen dönemlerde yaşanacak olan anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur. Nitekim yapılan kiralama işlemi bir para işidir ve akraba/eş/dost arasını dahi bozabilecek bir güçtür. Bu yüzdendir ki sözleşme doldurulurken olası yaşanabilecek sorunlar, maddeler olarak sözleşmeye yazılmalıdır.

Kira sözleşmesi kanunen sözlü olarak yapılabilse de işyeri kira sözleşmelerinin çeşitli idari prosedürler gereği yazılı yapılması gerekir. Sözleşmenin noterden yapılması şartı yoktur, taraflar bir araya gelerek adi yazılı sözleşme ile kira akdini gerçekleştirebilirler.

Kira artış oranları hesaplama hakkında bilgi alın.

 • İlk olarak kira kontratını imzalayacak olan kişinin gerçekten evin sahibi olup olmadığından emin olunması gerekir. Bu da tapu kayıtları incelenerek öğrenilebilir.
 • Kira kontratında yazılı adres ile tutulan mesken adresinin örtüşüp örtüşmediği önemli hususlardan biridir.
 • Sözleşmede kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası gibi ana hususlara yer verilmiş olmalıdır. Ayrıca ev sahibinin ve varsa kefilin iletişim adresleri de sözleşmeye yazılmalıdır.
 • Taraflar kontratı birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalıdır.
 • Kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanması gerekir.
 • Kira kontratında belirtilen adres kısmında, kiralanacak konutun adresinin doğru yazılıp yazılmadığından emin olunmalıdır.
 • Kira miktarı hem yazı hem de rakam ile yazılmalıdır.
 • Kira bedelinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında yatırılacağı sözleşmede yer almalıdır.
 • Sonradan sıkıntı yaşamamak için kira bedelinin hangi dönemlerde hangi oranda artırılacağı da açıkça belirtilmelidir.
 • Diğer önemli nokta da depozito bedelidir. Eğer depozito veriliyorsa niçin verildiği ve hangi şartlarda geri alınacağı maddeler arasında yer almalıdır.
 • Kiralanan gayrimenkulün hangi koşullarda teslim edildiğini ve demirbaşların mevcut durumunu anlatan bir maddenin de sözleşmeye eklenmesi gerekir.
 • Kiracının, mal sahibinin yazılı izni olmadan tadilat yapamayacağı da belirtilmesi gerekir.
 • Kira sözleşmesinin süresine ve yenileme dönemlerine ilişkin bilginin de sözleşmede yazılmasına dikkat edilmesi gerekir.
 • Kira kontratı ve maddeleri konusunda herkes yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bu sebepten hem mal sahibi hem de kiracı açısından doğru yönlendirme yapabilecek uzman bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmakta fayda vardır.
Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir