Konut Kredisi Zorunlu Sigortaları Her Yıl Yenilemeli Miyim?

konutsigortalariYeni bir ev satın almak isteyen ve hali hazırda birikmiş parası olmayan herkes, bankaların sunmuş olduğu “konut kredisi” ürününe başvurur ve kredi notu yüksek olan pek çok kişi tarafından da konut kredisi kullanılabilir duruma getirilir. Konut kredisi almanın yanında bankaların öngördüğü birtakım sigortalar da bulunmaktadır. Bu sigortalar; konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası şeklindedir. Her iki sigortada yaptırılması mecbur olan kategoride yer alır. Bunun yanında, isteğe bağlı da birtakım sigorta örnekleri vardır. Bunlar ise; hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası olarak belirlenmiştir.

Konut sigortası yaptırılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

 • Konut sigortaları yasal olarak zorunlu değildir. Fakat bankalar tarafından konut kredisi alan her kişinin konut sigortasını yaptırması da zorunlu hale getirilmiştir.
 • Konut sigortaları başlatıldığı andan itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.
 • Konut sigortalarının genel amacı; evin doğal afetlerden, hırsızlıklardan ve terör olaylarından korunmasıdır. Bu sayede bankalar, kredi ödemesi yapılan süre boyunca evde meydana gelebilecek zararları koruma altına almış olur.
 • Konut sigortası, kredi süresi boyunca her yıl yenilenmelidir.
 • Eğer sigorta ödemesi yapıldığı yıl evde bir hasar meydana gelmediyse, sigorta yenilemesi yapıldığında kişiler hasarsızlık indirimi alabilirler.
 • Konut sigortası yaptırılan sigorta şirketi ile, sigortanın detaylarını ve neleri kapsadığını da muhakkak konuşmak gerekmektedir.

Zorunlu deprem sigortası yaptırılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

 • Zorunlu deprem sigortaları, isminden de anlaşılacağı üzere yapılması mecburi sigortalar arasında yer alır.
 • Deprem sigortasının temel amacı, evlerin deprem sebepli meydana gelebilecek herhangi bir hasara karşı güvence altına almaktır.
 • Deprem sigortası da aynı konut sigortası gibi yapıldığı andan itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir ve her yıl yenilenmelidir.
 • Sigorta yaptırılırken hesaplanacak maliyetler; konut konumuna ve yapı malzemesine göre belirlenecek metrekare fiyatı üzerinden bulunur. Hesaplanan metrekare fiyatı, brüt metrekare fiyatı ile çarpılır ve ödenmesi gereken sigorta bedeli sonucuna ulaşılır.

Hayat sigortası yaptırılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

 • Hayat sigortasının amacı, kişinin hayatını kaybettiği günden itibaren kalan tüm borcunun, faizi de dahil olmak üzere tamamını karşılamaktır. Bu sigorta yalnızca krediyi kullanan kişi için geçerlidir.
 • Hayat sigortası yapılması zorunlu olmayan, isteğe bırakılmış bir sigorta çeşididir.
 • Sigorta primleri, sigortayı yaptıracak kişinin mesleğine ve yaşına göre değişmektedir.
 • Sigortanın kapsamış olduğu yaş aralığının en üst limiti 75’dir.

Ferdi kaza sigortası yaptırılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

 • Ferdi kaza sigortasının temel amacı, kişinin nerede olduğunu dikkate almadan başına gelebilecek herhangi bir zararda kendisini koruma altına almaktadır. Bunun yanında, sigorta sahibinin ölmesi durumunda yakınlarına da güvence sağlamaktır.
 • Sigortanın poliçe süresi 1 yıldır. Fakat daha kısa sürelerde de yararlanılabilir.
 • Ferdi kaza sigortası isteğe bağlı olan bir sigorta türüdür.

Yaptırılan sigortaların yenilenme döngüleri nedir?

Konut kredisi ile birlikte yaptırılması zorunlu bırakılan, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortaları her yıl yenilenmesi gereken sigortalardır. Geçerlilik süresi, sigorta yaptırıldığı tarihten itibaren 1 yıldır.

İsteğe bağlı olan sigortalar için herhangi bir yenilenme döngüsü söz konusu değildir. Hem hayat sigortası hem de ferdi kaza sigortası kişinin isteğine bağlı olduğu için yine kişi istediği zaman yenilemekte özgürdür.

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir