Kredi Kullanırken Eş İzni Almak Zorunlu mu?

Bankalarda birçok kredi çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları konut, taşıt ve ihtiyaç kredisidir. Normal bir ihtiyaç ya da taşıt kredisinde eş rızası aranmazken ipotekli ihtiyaç kredisinde eş rızası aranmaktadır.

Bankaların kredi işlemlerinde teminat altına aldıkları konutlarda, konut sahibinin evli olması durumunda eş rızasının alınmasına eş muvafakatnamesi denilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nunda, “…gereğince bir kimse, eşiyle beraber yaşadığı, aile hayatını sürdürdüğü aile konutunun üzerinde, eş muvafakatnamesi olmadan alım – satım veya herhangi bir borca ilişkin işlem yapamamaktadır.” şeklinde mülklerde eş durumuna açıklık getirmiştir.

Bankalar, kredili işlemlerden dolayı teminat altına alacağı konutlarda konut sahibinin evli olması halinde, eşinin rızasını almak gerekmektedir. Bu durumda ipotek işlemleri için eş muvafakatnamesi alınmaktadır. Eş rızası olmadan alınan ipotekler, ileride rızası olmayan eşin açabileceği dava ile geçersiz hale gelebilir.
194. maddedeki düzenlemenin amacı, evlilik birliğinin zarar gördüğü dönemlerde, aile konutu üzerinde hakkı olan eşin, bu hakkına dayanarak yapacağı kötü niyetli davranışlar karşısında önlem almasıdır. Böylelikle aile konutu üzerinde hakkı bulunmayan eş ve çocukların hakları da korunmaktadır.

Konut kredisi kullanırken eşin sicil durumu önemli midir, öğrenmek için ilgili sayfayı ziyaret edin.

Eş Muvafakatnamesi’nin Gerekli Olduğu Durumlar

Konut kredisinde evli çiftlere kredi verildiğinde bankalar ileride ipoteğin geçersizliği iddialarının önüne geçmek amacı ile eşlerin rızasını almak durumundadırlar. Konut kredisi kullanırken rıza almayan eşler ileride gerçekleşebilecek boşanma durumunda mal paylaşımında zor durumda kalabilmektedir.

Eş muvafakatnamesi olan konut için eşin rızası olmadan alım-satım veya borç yükümlülüğü altına sokan tasarruf işleminde bulunamaz.

Eş Onayı Aranmayan Durumlar

Boşanmak üzere olan eşlerde de özel durum söz konusudur. Boşanacak olan eşler veya mahkeme kararı ile ayrı yaşayan eşlerden biri genel olarak yeni bir ev alma yolunu seçebilir. Bu durumda konut kredisi ile alım yapılacaksa boşanma işlemi gerçekleşmemiş dahi olsa mahkemenin verdiği karar belgesini bankaya ibraz ederek kredi çekebilmektedir.

Kefillikte Eş Rızası

Eş rızasının alınması gereken diğer bir konu ise borca karşılık olunan kefilliktir. Her türlü kredide kefiller eş rızası olmadan kefil olamazlar. Kefil olacak kişinin eşi bankaya giderek eşinin kefilliğini onayladığına dair imza atması gerekmektedir. Eşin rızası olmadan kefil olan birinin kefilliği kabul edilmemektedir. Eş rızası olmadan kefil olan birinin kanunen boşanmış ya da mahkeme kararı ile ayrı yaşama kararının olması gerekmektedir.

Bu düzenlemenin amacı hatır ilişkisine dayanan kefil işleminin ailenin ekonomik geleceğinin korunması ve aile kurumunun birliğinin korunmasıdır.

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir