Ortak Tapu Nedir

Tapu; bir arsanın, arazinin veya gayrimenkulün sahibinin kim olduğunu gösteren resmî belgedir. Ortak tapu ise, bir malı birden fazla kişinin satın alması veya miras yoluyla kalması ile sahiplenmesi durumudur. Ortak tapuya müşterek mülkiyette denmektedir. Müşterek mülkiyete sahip olan kişilerin sahip oldukları tapuya ise müşterek tapu denmektedir.

Ortak tapuya sahip olan kişiler, sahip oldukları mala belirli paylarla sahiptirler. Pay sahibi olan kişiler tapularını ister tüm hissedarların adlarının yazılı olduğu tek bir tapu olarak isterlerse hissedarların adlarına ayrı ayrı tapu senedi olarak sahip olabilirler.

Ortak Tapu Nasıl Alınır?

Kredi çekerek ortak tapu almak isteyen kişiler bankaların kredi uygunluk araştırmasından geçmesi gerekmektedir. Tüm hissedarların gelir durumları, kredilerinin ödeyip ödeyemeyeceği durumu bankalar tarafından onaylandıktan sonra hissedarlara gereken kredi verilir. Tek bir hissedarın kredi durumu olumsuz olması durumunda banka onay vermeyebilir. Bankalar hisse sahiplerine ayrı ayrı kredi hesabı açmaktadır. Bu durumda kişiler birbirlerinin borçlarından da sorumlu olurlar.

Ortak tapuya sahip olmak isteyen kişilerin akraba, evli veya arkadaş olmaları gibi bir zorunlulukları yoktur. Her ortak hissesi üzerinden gayrimenkul tasarrufu yapabilir. Kişiler hisselerini devredebilir, haczedebilir veya bir borca karşılık teminat olarak verebilir yani renhedebilir. Kişiler ortak tapu üzerinden kredi de alabilmektedir.

Ortak Tapu En Fazla Kaç Kişi ile Alınır? 

Miras yoluyla kalarak sahip olunan ortak tapularda kişi sınırlaması yoktur. Ancak kredi çekerek bir gayrimenkule sahip olmak isteyen kişiler için kredi çekilen bankalar belirli bir kişi sınırı koyabilir. Kişi sınırı koyma durumu her banka için geçerli değildir. Bazı bankalar alınacak kredi için kişi sınırı belirlememiştir.

Konut kredisi alırken tapu ve ipotek süreçleri hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler nelerdir öğrenmek için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ortak Tapu Nasıl Bölünür?

Miras yoluyla kalan ortak tapularda hak sahipleri sahip oldukları hisseleri devretmek, satmak veya kendi alanını kullanmak isteyebilirler. Bölüşme gibi durumlar söz konusu olduğunda hissedarlar arasında sıkıntı yaşanabilir. Bu gibi durumlarda ortak tapuya sahip olan kişiler sahip oldukları malları kendi aralarında parsel olarak bölüştürebilirler. Bu sayede kişiler hisseleri üzerinde daha kolay işlem yapabilirler. Bölünme işlemi yapılırken tüm hissedarların onayının olması gerekmektedir.

Miras yoluyla kalan hisseler arsa veya tarla olması durumunda hisselerin bölünmesi söz konusu olmayabilir. Bölünmesi konusunda sıkıntı yaşanabilecek hisseler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bölünmez büyüklükte tarım arazisi kapsamına giren hisselerdir. Bölünmez büyüklükte tarım arazisi kapsamına giren tapuları hissedarlar sadece bir kişiye hisse edebilmektedir.

Bölünmesi istenen hisse arsa veya arazi ise ilk olarak harita ve kadastro mühendisi tarafından arsanın veya arazinin bölünmüş planı çizilmelidir. Daha sonra çizilen plan Harita ve Kadastro Müdürlüğü onayı sunulmalıdır. Müdürlük tarafından bölünmesi istenen arazinin kontrolleri yapılmasının ardından Tapu Sicil Müdürlüğü işleme aykırı bir durum tespit etmezse hisse sahiplerinin bilgileri ile bölünme işlemi gerçekleştirilir.

Ortak Tapu Nasıl Satılır?

Ortak tapusu bulunan hissedarlar hisselerini satmak istedikleri durumlarda ortaklığı bitirme (izale-i şüyu) davası açmak zorundadırlar. Açılan davadan tüm hissedarların haberi ve bilgisi olmak zorundadır. Ortak tapu hissedarları kaç kişi ise hissesini satmak isteyen tüm hissedarlar ayrı ayrı izale-i şüyu davası açmalıdır.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nce bölünmez büyüklükteki tarım arazilerin hisselerin satılması söz konusu olmadığı için arazinin tamamı ancak bir kişiye satılabilir. Bu durumda hissedarlar kendi aralarında paylarını bölüşebilir. Bölünmez büyüklüğün üzerinde olan tarım arazileri ifraz işlemi, ayırma işlemi gerçekleşmesi durumunda hisseli olarak üçüncü kişilere devredilebilir.

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir