Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Nedir, Neden Önemlidir?

sozlesme-oncesi-bilgi-formu

Konut Finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme öncesi kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye sundukları kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren “Sözleşme Öncesi Bilgi Formu” vermek zorundadır. Tüketici sunulan bu  teklifi kabul edip etmemekte serbesttir.

Sözleşme içerisinde krediyi kullandığınız banka tarafından verilecek genel bilgilerin kapsamı ve krediye ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Kredinin türü, faiz oranı, ek masraflar, komisyon ücretleri, ödeme planı bu formda bulunması gereken başlıca bilgilerdir. Tüketici, bu formu almasının ardından 1 iş günü geçmeden imzalaması ve ilgili kuruma teslim etmesi gerekmektedir. Öte yandan bankalar bu sözleşmeleri yazılı olarak yapmalıdırlar ve tüketiciye bir nüshasını vermek zorundadırlar.  Kredi sürecinde sözleşmede bildirilmeyen herhangi bir ek ücret talep edilemeyeceği gibi sözleşmede yer alan bilgiler, sunulan şartlar sözleşme süresince tüketicinin aleyhinde  de değiştirilemez.

Örnek bir konut finansmanı sözleşmesinde en az aşağıdaki unsurlar yer almalıdır:

 1. Konut kredisi sözleşmeleri için kredi tutarı, finansal kiralama sözleşmeleri için toplam kira bedeli,
 2. Kredi sözleşmeleri için üzerine ipotek tesis edilen konuta, finansal kiralama sözleşmeleri için finansal kiralamaya konu olan konuta ilişkin bilgiler,
 3. Yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı,
 4. Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı,
 5. Değişken faizli sözleşmelerde baz alınan endeks ve faiz oranındaki veya kira bedellerindeki değişmenin hesaplanma yöntemi,
 6. İlk yıl için dönemsel olarak, kalan yıllar için yıllık olarak hazırlanan, ödenen anapara, ödenen faiz, diğer giderler, kalan anapara, ilgili dönemler için geri ödeme veya kira bedellerinin yer aldığı ödeme planı,
 7. Geri ödeme veya kira ödeme sayısı, ödeme tarihleri, belirlenen ödeme tarihinin resmi tatile gelmesi durumunda ödemelerin ne zaman yapılacağı, ilk ve son ödeme tarihleri,
 8. İstenecek teminatlar,
 9. Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde, kredi sözleşmeleri için akdi faiz oranının %30 fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, finansal kiralama sözleşmeleri için uygulanacak gecikme faiz oranı,
 10. Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
 11. Kredi geri ödemelerinin veya kira ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına ilişkin şartlar ve sabit faizli sözleşmelerde erken ödeme ücreti öngörülmekte ise hesaplanmasına ilişkin esaslar,
 12. Kredinin veya kira bedellerinin yabancı para birimi cinsinden belirlenmesi durumunda, kira ve geri ödeme tutarları ile toplam borç tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
 13. Sözleşmeye konu olan konutta kıymet takdiri yapılmasını gerektirebilecek haller ve kıymet takdirinin kimler tarafından yapılabileceği,
 14. Varsa sözleşmeye konu olan konuta ilişkin sigorta bilgileri.

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile ilgili yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Tuketiciyasasi.com

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir