Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 7 Ocak tarihinde haberini yaptığımı bireysel kredilere ilişkin yönetmelik değişikliği aşağıdaki gibidir. MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine