Konutkredisi.com.tr’nin her ay aldığı on binin üzerinde yeni kredi talebi ve TUİK hane halkı bütçe araştırması verilerini kullanarak yaptığı analize göre, tüketim amaçlı harcamalar içinde en yüksek payı