Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın 3’ünde yayınlanan Üretici Fiyat Endeksi’ni yayınlar. Bu endeks, ülke ekonomisinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin üretici düzeyinde oluşan fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak