TÜİK’e Göre 3 Hanehalkından 2’si Kendi Evinde Oturuyor

tuikli-yazi

Nüfusun ve ikamet edilen konutların temel nitelikleri hakkında coğrafi anlamda ayrıntılı bilgi sağlayan Nüfus ve Konut Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri arasında sayım bölgelerindeki yaklaşık 2,2 milyon hanenin yanı sıra kurumsal yerlerde bulunan 9 milyon kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirildi ve 2013 Ocak ayında rapor halinde paylaşıldı.

Araştırma,  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden elde edilemeyen, hanehalkı özellikleri, iş TÜİKgücü, istihdam ve işsizlik, göç ve göç nedeni, engellilik ile bina ve konut nitelikleri gibi bilgileri sağlamak amacıyla yapılmış ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelere uyumlu bir şekilde 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre:

  • Ülkemizdeki hane sayısı 19.481.678, ortalama hane büyüklüğü ise 3,8 kişidir.
  • Hanelerin yaklaşık dörtte biri 6 ve daha üzeri kata sahip binalardaki konutlarda ikamet etmektedir.
  • Hanehalklarının %20’si tek katlı, %25,5’i 4-5 katlı, %23,1’i de 6 ve daha üzeri katlı binalardaki konutlarda yaşamaktadır. Tek katlı konutlarda ikamet eden hanehalkları oranının en yüksek olduğu ilk üç il sırasıyla; %78,9 ile Ardahan, %76,8 ile Ağrı ve %73,2 ile Iğdır‘dır. En düşük olduğu iller ise %4,1 ile İstanbul, %6,3 ile Zonguldak, %8,3 ile Ankara’dır.
  • Altı ve üzeri katlı binalarda ikamet eden hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilk üç il ise %41,7 ile İstanbul, %39,5 ile Ankara ve %38,8 ile Kayseri‘dir. En düşük olduğu iller %1,2 ile Erzincan, %1,3 ile Ardahan ve %2,2 ile Sakarya’dır.
  • Hanehalklarının %21,8’i 10 ve daha az yaşta binalardaki konutlarda yaşamaktadır.
  • On ve daha az yaşta binalardaki konutlarda yaşayan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller; Hakkâri (%40,1), Bingöl (%38,2) ve Van (%37,5)’dır. Bu kapsamda en düşük orana sahip iller; Bartın (%12,9), Uşak (%13,3) ve Balıkesir (%15)’dir.
  • Yaklaşık üç hanehalkından ikisi kendi konutunda oturmaktadır.
  • İkamet ettikleri konutta kiracı olan hanehalklarının oranı %23,8; lojmanda oturan hanehalklarının oranı %1,5, oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen hanehalklarının oranı  %7,3’tür.
  • Hanehalklarının mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında; kendi konutunda oturanların oranının en yüksek olduğu il %84,3 ile Ardahan, en düşük olduğu il %59,5 ile Gaziantep’tir. Kirada oturanların oranının  en yüksek olduğu il %31,5 ile İstanbul, en düşük olduğu il %8,4 ile Ardahan’dır.
Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir