Tüketici Tarafından Konut Kredisinin Kapatılma Süreci

konut-satislarinda-artis

Konut kredisinin kapatılma işlemleri karmaşık ve dikkat edilmesi konuların başında geliyor. Tüketici hangi durumlarda krediyi nasıl kapatacağını bilmediği takdirde zarar edebilir ya da ceza ödeyebilir. Konutkredisi.com.tr olarak size bu konuda yardımcı olacak bir rehber hazırladık:

Ödemenin Gecikmesi Durumu: Tüketicinin ödeme planında belirtilmiş tarihlerde taksit ödemelerini yapmaması halinde krediye temerrüt faizi işlemeye başlar. Temerrüt faizi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun sınırları çerçevesinde, kredi faizinin belli bir oranda fazlası olarak belirlenir. İlgili oran krediye ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ve Kredi Sözleşmesinde de belirtilir. Kredi faizinin azami %30 fazlasıdır.

Kredi ödemelerinizde zorlanmaya başladığınız anda borç transferi kredisi kullanarak, bütçenizi düzenleyip yeni bir ödeme planı oluşturabilirsiniz.  Buna ek olarak kredi notu hakkında bilgi sahibi olmak ve notunuzu nasıl yükseltebileceğinizi öğrenmek için “Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?” yazısından da faydalanabilirsiniz.

Ödeme Planının Yeniden Yapılandırılması: Tüketici geri ödemelerinde zorlandığını fark ederse, konut kredisi taksitlerini temerrüde düşürmeden, bankadan yeni bir ödeme planı yapılandırmasını talep edebilir. Bankanın yapılandırmayı kabul etmesi halinde, kredinin vadesi uzatılarak kredi taksitleri düşürülebilir. Ancak, bu işlem sırasında banka tüketiciden yapmış olduğu hizmetlerin bedeli olarak komisyon tahsil edebilir.

Konut kredilerinde güncel faiz oranları üzerinden refinansman işleminin sizin için ne kadar karlı ya da ne kadar zararlı olabileceğini “Kredi Yapılandırma Refinansman Hesaplama” aracı ile öğrenebilirsiniz.

Erken Ödeme Ücreti: Tüketicinin ödeme planında belirlenen taksitler haricinde bir ara ödeme yapmak istemesi veya kredi bakiyesinin tamamını ödeyerek kredisini vadesinden önce kapatmak istemesi durumunda erken ödeme ücreti ödenir. Erken ödeme ücreti kalan anaparanın en fazla %2’si oranında olabilir. Tüketici, konut kredisini kanunun yürürlüğe girdiği 6 Mart 2007 tarihinden önce kullandıysa konut finansman kuruluşunun tüketiciden erken ödeme komisyonu talep etme hakkı yoktur. (Kredinizi daha kısa sürede kapatmak istediğiniz durumlarda ekstra ne kadar ödeme yapabileceğinizi, “Erken Ödeme Cezası Hesaplama” aracı ile anında öğrenebilirsiniz.)

Erken Ödeme Halinde Faiz İndirimi: Tüketici, bankaya borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok taksiti vadesinden önce ödeyebilir. Her iki durumda da banka, vadesinden önce ödenen taksitler ve kredi için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Kredinin Geri Ödenmemesi: Tüketicinin birbirini izleyen en az iki ödemede temerrüde düşmesi (birbirini izleyen en az iki taksitin ödenmemesi) halinde, banka hakkını saklı tutmuşsa, borcun tamamının ifasını talep edebilir. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için en az bir ay süre vererek tüketiciye muacceliyet (ileri tarihli banka alacağının tamamının bir defada istenebilmesi hakkı) uyarısında bulunması gerekir.

Bu süre içerisinde borç ödenmezse banka tarafından iki yol izlenebilir :

 • Rehnin paraya çevrilmesi veya
 • Haciz
  • Rehin paraya çevrilerek takip yapılacaksa şöyle bir yol izlenir:
   • Önce konut satışı yapılır.
   • Sonra elde edilen bedelden kalan borcu aşan kısım tüketiciye ödenir.
   • Tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu tahliye ederler.
   • Tüketiciler ayrıca kredi taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda bankanın yollayacağı ihbarname ve ihtarnameye ilişkin masrafları ödemek durumunda kalırlar.

 

Beğendiyseniz paylaşın!Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on FacebookEmail this to someone

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir